PERSONLIGE ANALYSER

- sådan gør du

Hvis du ønsker en personlig analyse:

  • Når du har bestilt en tid, udfærdiger du en skriftprøve til mig. Til den skal der bruges et par A4-sider håndskrevet tekst på ulinieret papir - og uden linjer under!

  • Brug et skriveredskab, som du er glad for. Dog ikke blyant.

  • Det, du skriver, skal gerne handle om noget, der optager dig. Det kan være de spørgsmål, du henvender dig om, eller måske din personlige eller arbejdsmæssige baggrund. Det kan også være en drøm, du fortæller om. Indholdet af skriftprøven er ikke afgørende, men det er vigtigt, at det ikke er afskrift.

  • Husk din underskrift, som du plejer at skrive den.

  • Skriv med din almindelige skrift, men brug helst ikke blokbogstaver.

  • Herudover vil jeg gerne kende din alder og - af praktiske grunde - dit telefonnummer.

  • Efter det første møde, hvor den mundtlige analyse står i fokus, har du muligheden for at fortsætte med samtaler i et videre udviklingsforløb her.