UDVIKLINGSSAMTALER

På baggrund af den personlige analyse kan du vælge at fortsætte i et samtaleforløb med henblik på din videre personlige udvikling. Forløbet tager dels udgangspunkt i det, du selv oplever som dit vigtigste problem. Dels tager udviklingssamtalerne afsæt i den mundtlige analyses kortlægning af dine ressourcer og muligheder.

Udviklingssamtalerne hjælper dig med andre ord til at agere bedst muligt i tilværelsen - og ikke mindst til at få det bedre med dig selv og dine omgivelser.

Coaching til målrettede opgaver indgår i samtalerne, hvis du ønsker det.